Kongsberg, 3. februar 2010 - IKT i norskfaget


  • Jeg tar sikte på å demonstrere og kommentere flg, så får vi se hva som er av størst interesse og hva tida strekker til
  • Effektiv retting og tilbakemelding (Eks Markin) (på denne bloggsida finner du forklarende skjermvideoer om Markin)
  • Organisering av læringsressurser (eks. Delicious) (Min Delicious)
  • Tekstbehandling (på nett)
  • Etherpad - samskriving
  • Å lage animasjon ved hjelp av GoAnimate
  • Klasseledelse og organisering
  • Å produsere nettleksjoner
Pdf av presentasjon ligger her (presentasjonen kan bli noe endret)
Jeg underviser i norsk på Bryne vgs. Det jeg snakker om tar utgangspunkt i norskfaget, men det meste vil være interessant for andre fag og
Spørsmål? Kontakt leif.harboe@gmail.com
Plenumsinnlegget mitt ligger her.

Leif Harboe har skrevet norskboka.no - om digitale verktøy i norskfaget - Ny og revidert utgave kommer ut i januar 2010

Blogg: Norsklærer med digitalt grensesnitt